• UNDP

    Government

    Grad: Podgorica, Montenegro

    Lokacija: Eco Building

    Veličina objekta: 1100 m2

    Godina završetka: 2012

Klijenti u industriji

Government

Kompletna referentna lista

Kompanija Delight uspješno sarađuje sa velikim brojem klijenata. Pogledajte našu referentnu listu.

Kompletna referentna lista