STREAM ID 5724420485 MEASUREMENT ID G-Y5ZYLGD2CF

Baš kao što je 11. septembar zauvijek promijenio putovanje, i koronavirus je zauvijek promijenio koncept radnog okruženja. Nakon devet mjeseci ustanovili smo da pojedinačno možemo raditi na daljinu i biti još produktivniji, ali evo sad i pitanja: je li organizacija toliko produktivna i inovativna koliko bi trebala biti? Odgovor je sve češće negativan. Iako pojedinačni zadaci ne trpe, socijalna povezanost koja podstiče zajedničku kreativnost i inovativne misli opada. Većina komapnija je prioritete preusmjerila s produktivnosti na sigurnost svojih zaposlenih, ali vrijeme je da se sa izdržljivosti pređe na otpornost.

Budući da ovdje ostaje rad na daljinu, kompanije moraju smisliti kako da zadrže konkurentnost čak i kad su njihovi zaposleni raštrkani i rade preko interneta. Trebaće predani, usklađeni napori, ali će biti vitalni faktor za kompanije koje žele da opstanu.

Evo kako mi, kao stratezi i dizajneri radnog okruženja vidimo budućnost:

  1. Hibridni model rada podstaknuće ponovno otkrivanje radnog mjesta.

Rad na daljinu promijenio je igru ​​i taj se duh neće vratiti “u bocu”. Procenjuje se da će u budućnosti oko 50% radnika raditi od kuće skoro tokom cijele nedelje, a kad dođu u kancelariju, gotovo će svi biti u interakciji s kolegama koji rade na daljinu. Drugim riječima, hibridni model rada će postati norma.

Hibridni rad utiče na svaki aspekt poslovanja: na radno okruženje, upravljanje radnom snagom, kulturu kompanije i još mnogo toga. Kao dizajneri istražujemo rješenja znajući da je svaki posao jedinstven; imajući u vidu da će se potrebe mijenjati u skladu sa različitim djelatnostima: potrebe naučnika biće drugačije od pravnika, medijske kompanije imaće drugačije potrebe od finansijskih institucija. Ipak, postoje neki univerzalni pomaci u dizajnu radnog okružanja za koje znamo da će se dogoditi:

Jednostavno prilagođavanje radne stanice s Flex prostornim rešenjima

Fleksibilnost: Promjena je novo normalno, tako da ništa u kancelariji ne smije biti trajno ili fiksno. 

Mijenjanje radnih stanica u otvorenom prostoru: Zamišljamo ta područja kao skupove ili fleksibilne prostore opremljenje namještajem koji je fleksibilan, a koji korisnik lako može spajati, gdje timovi mogu da se sastaju, bez da su pojedinačne pozicije za sjedenje jasno definisane. U sklopu svake jedinice nalaziće se niz alata koji treba da omoguće nesmetan rad i biće namijenjen različitim zahtjevima aktivnosti koje je neophodno obaviti.

Preispitivanje soba za sastanke i uvođenje hibridne tehnologije: Sobe za sastanke koristiće se za grupne sastanke većine zaposlenih sa zaposlenima koji rade na daljinu. 

  1. Više nije mandat, radno okruženje mora postati magnet.

Kreativna kolaboracija čiji je rezutat bila inovacija, a koju je bilo tako lako rasplamsati. U skladu sa činjenicom da kancelarija više nije obavezna, ona treba da postane magnet – mjesto gde će zaposleni željeti da provode vrijeme, mjesto gdje se povezuju i koje im omogućuje pristup vrhunskoj tehnologiji, kao i okruženje u kom osjećaju pripadnost i koje im pruža uslove da svoj posao obavljaju na najbolji način.

Fleksibilan radni prostor s pomičnim nameštajem iz Steelcase Flex kolekcije

  1. Proces zajedničkog stvaranja novi je postupak upravljanja promjenama.

Kad su zaposleni dolazili u kancelariju prije pandemije, imali su svoje stolove i znali su pravila. Ubuduće će kancelarija biti drugačiji svijet, najverojatnije onaj koji omogućuje rad u smjenama i bez fiksnih mjesta za sjedenje koja su unprijed određena. Ljudi su zabrinuti: Gdje sjedim? Gdje su moje kolege? Kako ću raditi? Da bi se prevladali ti strahovi, rukovodstvo mora biti okrenuto prema problemima i iskustvu zaposlenih.

Elkus Manfredi razvio je „korak-po-korak“ metodologiju angažmana koju nazivamo zajedničkim stvaranjem kako bi se riješili složeni izazovi poput ovih. To nije magija – riječ je o slušanju i uključivanju. Proces u suštini uključuje angažman svih zaposleniih u kompaniji, od tima iz dostave do izvršnog direktora koji čine cjelinu, tako da dizajneri ne nagađaju šta klijentima treba, već su svi u direktnoj komunikaciji. Svaki zaposleni je uključen u kreativni proces. Pitamo: „Šta vam je potrebno da biste završili vaše zadatke? Sa kojim preprekama se susrećete? ” Pažljivo slušamo i analiziramo, tako da prije nego što započnemo sa skiciranjem, znamo koji su pravi izazovi i mogućnosti. Sve je nagađanje ako ne razgovaramo.

Zašto koristimo ovaj proces? Pored toga što utiče na sjajne rezultate dizajnera, zaista utiče na činjenicu da zaposleni imaju osjećaj kontrole nad svojim sudbinama. Osjećaj da se i vaš glas čuje podiže ukupan angažman i učinak. Zaposleni se mogu vratiti na radno mjesto s osjećajem vlasništva, znajući zašto su tu i kako mogu da što ugodnije koriste radno vrijeme jer znaju da imaju ulogu u cjelokupnom procesu. 

Pregled asortimana Steelcase Flex

Ako su preduzeća išta naučila iz pandemije, to je da se sve može preokrenuti za nekoliko nedjelja. Ovo nije zadnja kriza s kojom ćemo se suočiti; organizacije treba da usvoje ​​upravljanje promjenama u svoj DNK.

Izvor: Fastcompany.com