• Steelcase Flex & Roam

    Kolekcija Flex dizajnirana je tako da stvori agilan i kreativan radni prostor za timove. Sa međusobnom povezanošću i pametnim detaljima, cjelokupna kolekcija dizajnirana je tako da djeluje zajedno, omogućavajući timovima različite konfiguracije prostora u samo nekoliko minuta. Djelovi Flex kolekcije dobro funkcionišu sami, ali baš poput timova, i oni bolje rade zajedno.