STREAM ID 5724420485 MEASUREMENT ID G-Y5ZYLGD2CF

Politika privatnosti i kolačića

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Delight d.o.o. veoma ozbiljno shvata privatnost Vaših podataka. Naša Politika zaštite privatnosti je osmišljena kako biste bili obavešteni o našoj praksi u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem podataka koje dostavite direktno Delight-u ili prilikom pristupanja internet sajtu www.delightoffice.rs. Molimo Vas da je pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima iste, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova navedenih u ovom dokumentu. Pristupanjem ovom internet sajtu, Vi potvrđujete da ste saglasni sa obavezujućim karakterom ove Politike zaštite privatnosti, i dajete pristanak da se podaci o Vama prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti.

Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo

Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo su sledeće:

 • informacije na osnovu kojih možete biti lično identifikovani kao što su ime, prezime, poštanska adresa, e-mail adresa, telefonski broj (u daljem tekstu: lični podaci)
 • informacije koje se odnose na Vas, ali Vas ne identifikuju kao pojedinca (npr. IP adresa)
 • informacije o Vašoj internet konekciji, opremi koju koristite da pristupite našem sajtu i detaljima o upotrebi

Način prikupljanja informacija

Mi prikupljamo podatke o Vama na nekoliko načina: direktno kada nam iste Vi dostavite, automatski dok koristite sajt ili od trećih lica, kao što su naši poslovni partneri.

Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam dostavite ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili ili unapredili usluge. Vi niste dužni da nam dostavljate nikakve lične podatke, ali u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve sadržaje internet sajta. Direktne lične informacije kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj i slično prikupljamo samo ukoliko nam ih Vi dostavite.

Lični podaci

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajta mogu da obuhvate informacije koje navedete:

 • popunjavanjem ili korišćenjem bilo kojeg formulara na sajtu (npr. “Kontakt”, “Komunikacija”, prijava za “Newsletter” ili u odeljku “Za arhitekte”),
 • usled zahtjeva za dodatnim uslugama
 • prilikom prijavljivanja na konkurs ili promociju pod našim pokroviteljstvom,
 • prilikom prijavljivanja problema na našem sajtu;
 • druge informacije koje nam dostavite na bilo koji način

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajta mogu da obuhvate i evidenciju i kopije naše međusobne prepiske (uključujući i-mejl adrese), ukoliko nas kontaktirate, Vaše odgovore u anketama ukoliko Vas zamolimo da ih popunite u svrhe istraživanja, kao i Vaše pretrage na našem sajtu.

Automatsko prikupljanje podataka

Automatski, dok koristite sajt, možemo da prikupljamo podatke koji uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića, web svetionika i druge tehnologije za praćenje. Pristupanjem našem sajtu Vi se saglašavate da možemo da automatski prikupljamo i obrađujemo navedene podatke.

Informacije koje možemo prikupljati automatski prilikom Vašeg pristupanja sajtu, dok pretražujete sajt i aktivni ste na njemu, su određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:

 • Detalje o Vašim posjetama našem sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na sajtu;
 • Informacije o računaru i internet konekciji, uključujući i Vašu IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača.

Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. Oni nam pomažu da poboljšamo sajt i pružimo bolju i personalizovanu uslugu jer nam omogućavaju da procjenimo broj naših posjetilaca i njihove obrasce korišćenja sajta, da sačuvamo informacije o Vašim preferencijama, što nam omogućava da sajt prilagodimo Vašem interesovanju, da ubrzamo Vašu pretragu, da Vas prepoznamo kada ponovo posjetite sajt, kao i da analiziramo kako korisnici koriste sajt za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.

Kolačići i druge tehnologije

Tehnologije koje koristimo za automatsko prikupljanje podataka mogu obuhvatiti:

 • Kolačiće (ili kolačiće pretraživača). Kolačić je mala datoteka koja se nalazi na hard disku Vašeg računara. Vi možete da odbijete kolačiće pretraživača odgovarajućim podešavanjem na Vašem pretraživaču. Međutim, ako izaberete ovu opciju, možda nećete moći da pristupite određenim delovima našeg sajta. Ukoliko ne podesite podešavanja pretraživača tako da ne prihvatate kolačiće, naš sistem će postavljati kolačiće kada posjetite naš sajt pomoću pretraživača.
 • Fleš kolačiće. Određene funkcije našeg sajta mogu koristiti lokalno sačuvane elemente (ili flash kolačiće) za prikupljanje i skladištenje informacija o Vašim željama i navigaciji ka našem sajtu, sa njega kao i na naš sajt. Za fleš kolačiće ne važe ista podešavanja pretraživača koja se koriste za kolačiće pretraživača.
 • Web svetionike. Stranice našeg sajta i naši i-mejlovi mogu da sadrže male elektronske datoteke poznate kao web svetionici (nazivaju se i čisti gifovi, oznake piksela i gifovi sa jednim pikselom) koji omogućavaju da prebrojimo korisnike koji su posjetili te stranice ili otvorili i-mejlove, kao i prikupljanje drugih statističkih podataka u vezi sa sajtom (na primer, beleženje popularnosti određenog sadržaja web-sajta i provjera integriteta sistema i servera).

Kako koristimo Vaše informacije

Mi koristimo informacije koje prikupimo o Vama ili koje nam Vi dostavite, uključujući i sve lične podatke:

 • da bismo Vam predstavili naš sajt i njegov sadržaj;
 • da bismo Vam obezbjedili informacije ili usluge koje tražite od nas;
 • da bismo ispunili druge svrhe zbog kojih su informacije obezbeđene;
 • da bismo Vam dostavljali obaveštenja;
 • da bismo izvršili svoje obaveze i primenili prava koja proističu iz bilo kog ugovora koji ste sklopili sa nama;
 • da Vas obavestimo o promenama na našem sajtu, ili bilo kakvom projektu ili uslugama koje nudimo, ili pružamo;
 • da Vam omogućimo da koristite interaktivne funkcije na našem sajtu;
 • da Vas kontaktiramo u vezi sa projektima i uslugama koji nudimo mi ili treća lica, a koji Vas mogu interesovati
 • u bilo koju drugu svrhu, uz Vašu saglasnost.

Obezbeđenje sigurnosti Vaših ličnih informacija i drugih podataka

Delight d.o.o. preduzima sve potrebne mjere kako bi Vaše lične informacije bile sigurne. U tom cilju, samo ovlašćeni zaposleni Delight-a, kompanije koje su pružaoci usluga i poslovni partneri, koji su svi obavezni da čuvaju poverljive informacije, imaju pristup Vašim ličnim podacima.

Radi zaštite Vaših informacija, uspostavili smo mehanizme koji Vam omogućavaju da upravljate svojim informacijama tako što možete da podesite pretraživač da odbije sve ili neke kolačiće pretraživača, ili da Vas upozori kada se kolačići šalju. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki delovi ovog sajta mogu biti nedostupni ili da neće pravilno funkcionisati. Pored toga, primjenjujemo mjere koje treba da zaštite Vaše lične podatke od slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, korišćenja, promjene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim bezbjednim serverima.

Sigurnost i bezbjednost Vaših podataka takođe zavisi od Vas. Ukoliko ste dobili (ili ste izabrali) lozinku za pristup određenim delovima našeg sajta, Vi treba da čuvate ovu lozinku u tajnosti. Molimo Vas da nikom ne otkrivate svoju lozinku.

Prijenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbjednost Vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš sajt. Svaki prijenos ličnih podataka je na sopstveni rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mere bezbednosti koje su date na sajtu.

Otkrivanje Vaših informacija

Delight nikada neće dijeliti Vaše lične podatke sa trećim licima koja namjeravaju da ih iskoriste u direktne marketinške svrhe, osim ukoliko nam niste dali dopuštenje za to.

Mi možemo otkrivati prikupljene informacije o našim korisnicima, kao i informacije koje ne identifikuju pojedinca, bez ograničenja. Možemo otkriti lične podatke koje prikupljamo mi, ili ih Vi dostavljate kao što je navedeno u ovoj Politici o privatnosti:

 • u sklopu prodaje dela ili čitavog Delight d.o.o. ili imovine bilo kojem trećem licu ili u sklopu restruktuiranja ili reorganizacije
 • podugovaračima, pružaocima usluga i trećim licima koje angažujemo da podrže naše poslovanje;
 • da bi se ispunila svrha zbog koje ste dostavili informacije;
 • u druge svrhe uz Vašu saglasnost.

Pored toga, možemo otkriti Vaše lične informacije:

 • ako smo dužni da otkrijemo ili podjelimo Vaše lične podatke da bismo ispunili svoju zakonsku obavezu (na primer ako za to dobijemo sudski nalog)
 • da bismo ispunili bilo koji uslov korišćenja koji važi za bilo koji od sajtova, ili da bismo ispunili bilo koji uslov ili sporazum koji važi za naše usluge
 • ako vjerujemo da je otkrivanje informacija neophodno ili primjereno za zaštitu naših prava, imovine, bezbjednosti, naših klijenata ili drugih lica. Ovo uključuje razmjenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.

Pristup i ispravljanje vaših podataka

Možete zatražiti da ažurirate svoje lične podatke koje posjedujemo tako što ćete nas kontaktirati na office.montenegro@delightoffice.com.

Ako ne želite da delimo vaše lične podatke sa nepovezanim trećim stranama ili posrednicima u promotivne svrhe, možete se odjaviti slanjem e-pošte na office.montenegro@delightoffice.com u kojoj ćete navesti svoj zahtjev.

Ako ne želite da vašu e-adresu ili kontakt podatke koristimo za promociju vlastitih projekata i usluga ili nezavisnih projekata i usluga, možete se odjaviti slanjem e-maila na office.montenegro@delightoffice.com gdje ćete iznijeti svoj zahtjev.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podlježu ovoj Politici zaštite privatnosti, što znači da ova Politika zaštite privatnosti ne važi za te sajtove, te Vam stoga preporučujemo da pažljivo pročitate politiku zaštite privatnosti svakog sajta koji posjetite. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Maloljetni korisnici

Ukoliko ste maloljetni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloljetnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Izmjene naše Politike zaštite privatnosti

Delight zadržava pravo da vrši izmjene ove Politike zaštite informacija, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sljedeći put kada posjetite naš sajt, ponovo provjerite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promjenama do kojih je došlo. Sve informacije o izmjenama u našoj Politici zaštite privatnosti ćemo objaviti na ovoj stranici. Datum kada je Politika privatnosti posljednji put revidirana nalazi se na vrhu stranice.

Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentar u vezi sa ovom Politikom zaštite privatnosti ili da postavite pitanje u vezi svojih ličnih podataka, to možete učiniti putem sljedećeg maila: office.montenegro@delightoffice.com.

POLITIKA KOLAČIĆA

Šta je kolačić?

Kolačić je informacija koja je sačuvana na vašem računaru od strane web stranice koju posjećujete. Kolačići obično čuvaju vaša podešavanja, podešavanja za web stranicu, kao što su jezik koji preferirate ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internet pretraživač šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije koje su prilagođene vašim potrebama.

 

Kolačići mogu da čuvaju širok dijapazon informacija uključujući lične informacije (kao što je vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može da bude sačuvana jedino ako vi to omogućite – web stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama koji im vi niste dali i ne mogu da pristupe drugim datotekama na vašem računaru. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića vama nisu vidljive. Ipak, možete da promjenite vaša podešavanja na internet pretraživaču tako da samostalno izaberete da li želite zahtjeve za čuvanje kolačića da odobrite ili odbijete. Pa zatim da automatski obrišete, pri zatvaranju internet pretraživača, sačuvane kolačiće i ostala podešavanja.

 

 

Kako podesiti podešavanja kolačića?

Uređivanjem podešavanja kolačića odlučujete da li želte da dopustite njihovo čuvanje na svom računaru. Upravljanje i podešavanje postavki kolačića može da se napravi u internet pretraživaču.  Za informacije o podešavanju kolačića, kliknite na ime internet pretraživača koji koristite. Neka podešavanja mogu da zavise i od uređaja putem kojeg pristupate internetu (lap top, tablet ili mobilni telefon) i nisu svi dostupni na srpskom jeziku.

Ako onemogućite kolačiće, vi i dalje možete da pretražujete stranicu delightoffice.rs, ali neke mogućnosti stranice vam neće biti dostupne.

 

Šta su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se sa računara po zatvaranju internet pretraživača. Pomoću njih web-sajtovi čuvaju privremene podatke, kao što su stavke u korpi za kupovinu.

 

Šta su stalni kolačići?

Stalni kolačići ostaju na računaru nakon zatvaranja internet pretraživača. Pomoću njih web-sajtovi čuvaju podatke, kao što su korisničko ime za prijavu i lozinka, tako da ne morate da se prijavljujete prilikom svake posjete određenom sajtu. Stalni kolačići ostaju na računarima danima, mesecima, a neki čak i godinama.

Šta su kolačići od prve strane?

Kolačići prve strane dolaze sa web-sajtova koje gledate, a mogu da budu privremeni ili stalni. Pomoću njih web-sajtovi mogu da čuvaju podatke koji će se ponovo koristiti prilikom sljedeće posjete tom web-sajtu.

 

 

Šta su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa reklama drugih web-sajtova (kao što su baneri ili druge reklame) koje se nalaze na web-sajtu koji gledate. Pomoću tih kolačića web-sajtovi mogu da prate korišćenje Interneta u marketinške svrhe.

 

Koristi li Delight kolačiće?

Delight koristi kolačiće, sa primarnim ciljem kako bi vam naši web-sajtovi omogućili bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi Delight i zašto?

 • Privremeni kolačići (engl. Session cookies)- to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet pretraživač. Koristimo ih da bi omogućili pristup sadržaju i omogućili stvari koje možete da učinite kada se prijavite sa svojim podacima.
 • Trajni kolačići (engl. Persistent cookies)- obično imaju datum isteka daleko u budućnosti pa će tako ostati u vašem pretraživaču, dok ne isteknu, ili dok ih sami ručno ne izbrišete. Delight koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su „pamćenja“ da je korisnik prijavljen na stranici. Takođe koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika i u skladu sa tim poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korišćenja.

Koji su obavezni, a koji neobavezni kolačići?

 • Obavezni kolačići su oni koji su apsolutno neophodni za nesmetan rad web stranice www.delightoffice.me. Ovi se kolačići uvijek automatski preuzimaju na vaš računar i za njihovo postavljanje nije potreban pristanak.
 • Pored obaveznih kolačića, koristimo i analitičke i reklamne kolačiće za koje nam je potreban vaš pristanak.
 • Analitički kolačići omogućavaju praćenje i analizu aktivnosti korisnika web stranice radi poboljšanja funkcionalnosti web stranice ili naše usluge, kao što su optimizacija web stranica za različite tipove uređaja, operativni sistemi, identifikacija najpopularnijih i najmanje popularnih proizvoda, analiza prometa kupaca kroz web stranica itd.
 • Kolačići za oglašavanje omogućavaju nam da svoje oglase objavljujemo na Delight-u, kao i na drugim web lokacijama i društvenim mrežama, na način prilagođen vašim interesima, uzimajući u obzir vašu prošlu upotrebu naše web stranice.

Da li web stranica www.delightoffice.me koristi kolačiće treće strane?

Postoje neke vanjske usluge čiji se kolačići mogu pohraniti i kao dio upotrebe naše web stranice. Ovi se kolačići koriste za neprimjetno korištenje različitih opcija koje nudi web stranica i omogućavaju korisnicima lak pristup sadržaju (na primjer, pregledavanje fotografija koje je korisnik povezao s uslugom Delight putem Instagrama itd.).

Na web stranici www.delightoffice.me koriste se sljedeći nezavisni kolačići:

Kolačići Google Analytics koji vam omogućavaju mjerenje. analiza posjeta korisnika našoj web stranici. Sve o kolačićima Google Analytics, načinu upravljanja ili onemogućavanju pohrane može se naći u Google Analytics.

Saznajte o upotrebi kolačića od strane Facebooka i kako ih možete regulirati na: https://hr-hr.facebook.com/policies/cookies/

Saznajte o upotrebi kolačića putem Twittera i kako ih možete regulirati na: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies i

Saznajte o upotrebi kolačića na YouTubeu i kako možete njima upravljati na: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US

Saznajte o upotrebi kolačića u Instagramu i kako ih možete regulirati na: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Saznajte o upotrebi kolačića od strane Pinteresta i kako ih možete regulirati na: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Saznajte o upotrebi kolačića putem Facebooka i kako ih možete regulirati na: https://www.tiktok.com/legal/cookie-policy?lang=en

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram i TikTok prikupljaju i obrađuju vaše lične podatke kada posjetite ove web lokacije i aplikacije, uključujući informacije o uređaju i informacije o vašoj aktivnosti bez ikakvih dodatnih radnji. To se događa bez obzira imate li Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ili TikTok račun i jeste li registrirani na njemu ili ne.

Delight d.o.o ne može u potpunosti utjecati na obradu podataka od strane trećih strana.

Delight d.o.o ne koristi kolačiće u bilo koju drugu svrhu osim one koja je navedena u našoj Politici privatnosti i ovim politikama.

 

 

Popis kolačića

Važni kolačići:

Naziv kolačića Izvođač Namjena upotrebe Trajanje
X-Magento-Vary

 

Delight d.o.o. Kolačić se koristi za lakše keširanje sadržaja pregledača kako bi se stranice brže učitavale. sesija
form_key Delight d.o.o. Sigurnosna mera za zaštitu obrasca podataka na mreži. sesija
PHPSESSID Delight d.o.o. Kolačić vam omogućava da smeštate sesije između pojedinačnih zahteva u sistemu za upravljanje sadržajem. sesija
mage-translation-file-version Delight d.o.o. Olakšava prevod sadržaja na druge jezike. sesija
mage-translation-storage Delight d.o.o. Olakšava prevod sadržaja na druge jezike. sesija
section_data_ids Delight d.o.o. Kolačić vam omogućava da zapamtite proizvode koje su korisnici stavili na svoju listu želja. 1 dan
mage-messages Delight d.o.o. Potrebno za rad funkcije ćaskanja na web lokaciji. 1 dan
mage-cache-sessid Delight d.o.o. Kolačić se koristi za olakšavanje keširanja sadržaja u pregledaču radi bržeg učitavanja stranica. 1 dan
product_data_storage Delight d.o.o. Kolačić se koristi za izvršavanje funkcionalnosti nedavno pregledanih proizvoda. 1 dan
recently_compared_product_previous Delight d.o.o. Kolačić se koristi za obavljanje funkcija upoređivanja proizvoda.  

 

1 dan

recently_compared_product Delight d.o.o. Kolačić se koristi za obavljanje funkcija upoređivanja proizvoda. 1 dan
recently_viewed_product_previous Delight d.o.o. Kolačić se koristi za izvršavanje funkcionalnosti nedavno pregledanih proizvoda. 1 dan
recently_viewed_product Delight d.o.o. Kolačić se koristi za izvođenje funkcionalnosti nedavno pregledanih proizvoda. 1 dan
mage-cache-storage-section-invalidation Delight d.o.o. Kolačić se koristi za olakšavanje keširanja sadržaja u pregledaču radi bržeg učitavanja stranica. 1 dan
mage-cache-storage Delight d.o.o. Kolačić se koristi za olakšavanje keširanja sadržaja u pregledaču radi bržeg učitavanja stranica. 1 dan
gdpr_popup_shown Delight d.o.o. Snima da li su iskačući prozori u podešavanjima već prikazani. 3 godine
gdpr-allow-analytics Delight d.o.o. Beleži da li je korisnik dozvolio upotrebu kolačića namenjenih za analitiku. 3 godine
gdpr-allow-marketing Delight d.o.o. Beleži da li je korisnik dozvolio upotrebu kolačića namenjenih marketingu. 3 godine
die_popup1 Delight d.o.o. Beleži da li je korisniku prikazan iskačući okvir za prijavu na bilten. 20 dana
one_time1 Delight d.o.o. Beleži da li je korisniku prikazan iskačući okvir za prijavu na bilten. 20 dana
OGP Spoljni (Google.com) Ovaj kolačić omogućava rad Google mapa. 2 meseca
OGPC Spoljni (Google.com)

 

Ovaj kolačić omogućava rad Google mapa. 2 meseca
mage-cache-timeout Delight d.o.o. Kolačić se koristi za olakšavanje keširanja sadržaja u pregledaču radi bržeg učitavanja stranica. trajni

Analitički kolačići:

Naziv kolačića Izvođač Namjena upotrebe Trajanje
PHPSESSID cpx.smind.si Kolačić vam omogućava da smeštate sesije između pojedinačnih zahteva u sistemu za upravljanje sadržajem. nedeljno
_gat_UA-XXXXXXXX-X Google Analytics Praćenje statistike pregleda i ažuriranog statusa na internet stranici. nedeljno
_gid Google Analytics Praćenje statistike pregleda i ažuriranog statusa na internet stranici. 1 dan
_ga Google Analytics Praćenje statistike pregleda i ažuriranog statusa na internet stranici. 2 godine

 

fr Facebook Praćenje statistike pregleda i ažuriranog statusa na internet stranici. 90 dana

Oglašivački kolačići:

Naziv kolačića Izvođač Namjena upotrebe Trajanje
_fbp Facebook Facebook ga koristi za stvaranje ciljanih oglasa. nedeljno
IDE doubleclick.net Google DoubleClick ga koristi za registraciju i prijavljivanje radnji korisnika na internet lokaciji nakon pregleda ili klika na jedan od oglasa oglašavača kako bi se izmerio učinak oglasa i kako bi se korisnicima prikazali ciljani oglasi. 390 dana
ts creativecdn.com Kolačić se koristi za kreiranje personalizovanih oglasa. 1 godina
u creativecdn.com Kolačić se koristi za kreiranje personalizovanih oglasa. 1 godina
_cfduid .ipromcloud.com Kolačić se koristi za kreiranje personalizovanih oglasa. 1 godina

 

 

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web-sajtova za isključivanje čuvanja kolačića za različite servise. O tome možete više da se informišete na sljedećim linkovima: