STREAM ID 5724420485 MEASUREMENT ID G-Y5ZYLGD2CF

U organizacijama širom sveta, ljudi se suočavaju potpuno novim problemima koji zahtevaju razmenu informacija i znanja zajedno na potpuno nove načine. Iz svih pravih razloga, saradnja je postala veliki motor za napredak i inovacije. Iako su radna mesta danas naizgled laka za međusobnu saradnju, većina lidera je I dalje nezadovoljna brzinom i učestalošću napretka

Nesigurni u to šta bi trebali da urade sledeće, oni angažuju nove talente, prave moderne grupne prostore, dodaju novu tehnologiju ili intenziviraju napore-ali ekipa za obuku i dalje ne vide napredak koji žele.

Paradoks je, što većina napora da se poboljša saradnja čine situaciju još gorom. Novo Steelcase istraživanje je pokazalo da, iako je zajedništvo na poslu od vitalnog značaja za kreativnost, ono može isto tako I da ubije tu istu kreativnost

Širom sveta, previše interakcije i nedovoljno privatnosti dostigle su razmere krize, uzimajući danak radničkoj kreativnosti, produktivnosti, angažovanju i dobrobiti.

Bez sumnje, uspešna saradnja zahteva omogućavanje saradnicima da lako pristupe jedno drugom. Ali takođe zahteva da se svakom pojedincu obezbedi vreme i mesta da se fokusira i dopune, a veliki broj radnih mesta danas ne gleda na  privatnosti kao nužnost.

Kriza-privatnosti

Više nego ikada ranije, radnici idu u javnost sa pritužbama usled nedostatka privatnosti na poslu. Blogove i onlajn pričaonice prepune su tema o tome kakav je svakodnevni život u otvorenom radnom: kako je lako da biti rastrojen, kako stresno okruženje može biti i koliko je teško da svaki pojedinac završi svoj posao. Mnogi kažu da bukvalno ne mogu čuti svoje misli. Videvši priliku, jedan brend slušalica je počeo reklamiranje svojih proizvoda, kao način da čujete svoju omiljenu muziku ili jednostavno da čujete zvuk tišine umesto vaših saradnika. Ali ono što oglas ne kaže je da nošenje slušalica odvaja ljude od slušanja i angažovanja u razgovorima koji bi mogli biti dragoceni za njihov rad, čime se eliminiše potencijalna prednost koju otvareni radni prostori imaju za cilj da obezbede. I audio ometanja su samo deo problema.

Nedavna studija Steelcase o radnom mestu koje je sproveo istraživački tim firme IPSOS sa više od 10.500 radnika u Evropi , Severnoj Americi i Aziji potvrđuje da je nedovoljna privatnosti na radnom mestu problem širom sveta . Rezultati ankete pokazuju da radnicima često nisu zadovoljene potrebe u pogledu toga da mogu da se skoncentrišu , rade u timovima bez prekida ili biraju mesto gde će da rade na osnovu zadatka.

Ipak 11 odsto radnika koji su imali više privatnosti i bili zadovoljniji svojim radnim mestima su i najviše angažovani. Nasuprot tome, zaposleni izuzetno nezadovoljni svojim radnim okruženjem bili su angažovani najmanje. Ova studija potvrđuje zapažanja  Steelcase istraživača: Radno mesto ima veoma realan uticaj na angažovanje zaposlenih.