STREAM ID 5724420485 MEASUREMENT ID G-Y5ZYLGD2CF

SW_1 Conference table

Opis proizvoda

Lepota i pametan dizajn  SW_1 stola takođe dolazi u standardnoj visini. Izaberite jedan od 4 oblika i veličina, od onog za 4 osobe do onog za 16/18 osoba. Upotpunite sliku sa SW_1 Chair. Kabl menadžment će elegantno čuvati vašu tehnologiju.  Dodajte PowerPod radi struje. SW_1 Conference Table se nudi u širokom spektru površina – laminatu, furniru, staklu.  Aluminijumska baza je od reciklirana i može se reciklirati. Moderna lepotica.

  • Dostupan u celoj paleti laminata, furnira i stakla
  • Opcioni otvori kompatibilni su sa Power Pod-om ili drugom tehnologijom
  • Reciklirana/Reciklirajuća aluminijumska baza

Preuzmite