STREAM ID 5724420485 MEASUREMENT ID G-Y5ZYLGD2CF

SW_1 Low Collaborative Table

Opis proizvoda

Nađimo se na sledećem nivou. Sedam cm niži od standardnih stolova, SW_1 Low Collaborative Table izdiže saradnju. Graciozan a ipak snažan centralni deo SW_1 konferencijske kolekcije, dopunjen je niskoprofilnom SW_1 Lounge. Kabl menadžment će pametno čuvati vašu tehnologiju. Dodajte PowerPod radi struje. Nudi se u širokom spektru površina – laminatu, furniru, staklu. Prefinjenost u sali za sastanke.

  • Dostupan u celoj paleti laminata, furnira i stakla
  • Opcioni otvori kompatibilni su sa Power Pod-om ili drugom tehnologijom
  • Reciklirana/Reciklirajuća aluminijumska baza

Preuzmite