STREAM ID 5724420485 MEASUREMENT ID G-Y5ZYLGD2CF

Opis proizvoda

PROIZVOD NIJE DOSTUPAN

Čini kompjutere udobnijim. Pokrete bez truda. Budite u kontroli svog komfora. Sa novom Forward Arm, možete bez truda pozicionirati vaše ravne ekrane da radite u najudobnijem mogućem položaju. Intuitivno podižite, spuštajte, okrećite ili pomerajte monitro kako biste našli pravu visinu i daljinu. Smanjuje odjaj ambijentalne svetslosti i obezbedjuje najzdravije položaje. Forward arm dolazi sa preporukom Evropske direktive 90/270/EEC i intenacionalnog standarda ISO 9241. 

– Brzo se povezuje. Uključujći pregrade za monitore od 75 do 100mm debljine.
– Uključuje sigurnosnu bravu kako bi se obezbedila sigurnost monitora
– Poseduje balanser kako bi ruka mogla da dovede monitor u željeni položaj
– Postavlja se na promenljivi gasni cilindar. Prilagodjava se težini većine monitora.
– Isplativo ulaganje za buduće kompanijiske menadžere

Kategorija: Kancelarijski dodaci