STREAM ID 5724420485 MEASUREMENT ID G-Y5ZYLGD2CF

Opis proizvoda

Ekonomičan, ovaj kablovski držač omogućava, da na četiri nogare cirkuliše električna energija i mreža kablova od poda ka radnoj površini.

Kategorija: Kancelarijski dodaci