STREAM ID 5724420485 MEASUREMENT ID G-Y5ZYLGD2CF

Opis proizvoda

Dokazano je da dnevna svetlost ima značajan uticaj na opštu dobrobit i zadovoljstvo poslom, kao i da neprihvatljivi nivo buke u radnoj sredini poremetiti koncentraciju.

Kao i svi naši proizvodi DEKO GV je montažni, sistematizovani i razvijeni da budu fleksibilni i za re-upotrebu, te jedan od prideva koji opisuju sistem je svakako de-montažni.

DEKO GV je dizajniran sa jedinstvenim elementima konstrukcije koja omogućava da podjesite kontinuirane staklene elemente i da ih kombinujete sa čvrstim pločama od drvjeta i po zahtevu samog investitora.

DEKO GV  može biti ugrađen u beton ili gipsane strukture kao samo jedan modul, ukoliko je potreba da se duge pozicije ne-transparentnih zidova otvore na nekim mjestima.

Suština konstruktivne šeme sistema lakih pregrada GV dozvoljava da pri projektovanju i dizajniranju frontova zidova, projektant/dizajner ima veliku slobodu, u smislu odabira rastera profila, načina podjele površina u granicama tehničke izvodljivosti i dozvoljenog, itd.

Kategorija: Staklene pregrade