STREAM ID 5724420485 MEASUREMENT ID G-Y5ZYLGD2CF

Trebala bi i njihova radna mesta.

Lideri redizajniraju sami sebe. Svjtska tržišta, odgovornost na ‘’daljinu’’ i globalno rasprostranjeni timovi zahtevaju novi stil poslovnog vođstva, jednako kao i novi tip radnog mesta — gde performanse i fleksibilnost podržavaju potrebe lidera za vrednim interakcijama i smislenim razmenama.

LeadershipStyle-Feature2-958x690-1

“Današnji lideri sve manje vremena provode sami u svojim kancelarijama, a mnogo više u  interakciji sa članovima tima,” objašnjava Patricia Kammer, istraživač u Steelcase WorkSpace Futures, koja je istraživala promenu stilova rada uspešnih lidera.

“Privatna kancelarija nije samo utočište ili mesto za individualni rad. To je ujedno i mesto gde lideri svoje misli čine opipljivima kroz interakciju s kolegama usled spontanih ili dogovorenih sastanaka.”

LeadershipStyle-3-1

“Mnogi lideri danas su veoma mobilni, upravljajući pritom široko rasprostranjenim poslovnim timovima, a budući da se ove interakcije često odvijaju van njihove kancelarije, jednako su važne kao i poslovanje unutar same kancelarije.” Dok su visokoefikasni lideri naučili da u svakoj situaciji prepoznaju privremeno mesto za rad, od aerodroma do taksija, kafića do hotela, ova improvizovana radna mesta jasno ukazuju na vrednost kancelarije koja aktivno podržava nove stilove rada lidera.

Još većom fleksibilnošću dizajna i integracijom tehnologije, Steelcase’s Elective Elements® proširio je svoju paletu proizvoda kako bi zadovoljio najrazličitije i najzahtevnije stilove rada. Bez obzira da li se koriste u privatnoj kancelariji ili za podržavanje rastućeg trenda poslovnih lidera koji biraju rad na otvorenom prostoru, Elective Elements podržava individualne potrebe današnjih profesionalaca, maksimizirajući njihovu sposobnost kreativnog razmišljanja, produktivnih interakcija i efikasnog vođenja.