STREAM ID 5724420485 MEASUREMENT ID G-Y5ZYLGD2CF

Human-Nature

Šta je “Human Nature”? To je više od samog spoja. To je ciklus prelepih ideja. To inspiriše ubeđenje da mesto gde kreiramo može uticati na to šta kreiramo – da dizajn treba da ima bezboj mogućnosti. To je skinny plank koja kreira nove mogućnosti, gde održivi razvoj nije opcija već zahtev. To je kada se geometrija spaja sa prirodom, nastaju predivne stvari. Oblikovanje ideja, u prostorima svih veličina.

Pogledajte kolekciju »