STREAM ID 5724420485 MEASUREMENT ID G-Y5ZYLGD2CF

Kancelarija ubrzava produktivnost i rast karijere. Izvor: Steelcase.com

Kako je pandemija započinjala, bili ste produktivni i učinkoviti. Odolelvali ste različitim izazovima, odlučno pristupajući i motivišući se da radite. Ipak, kako vreme u pandemiji protiče, ponestaje volje  i inspiracije. Vaša produktivnost verovatno opada, a i vaša karijera bi mogla pretrpeti udarac.

Kad uzmete u obzir produktivnost i svoju karijeru, znate da se ne radi samo o napornom radu. Zapravo se radi o tome da imate nameru i razmišljate o nekim ključnim elementima svog rada, svog tima i sebe kako biste dali svoj maksimum. Rad od kuće ima svoje prednosti (svi volimo da ostanemo u kućnoj garderobi i uštedimo vreme na putovanje od i do posla), međutim ovaj vid organizacije rada može umanjiti vašu produktivnost i razvoj karijere.

Postoje načini na koje možete biti produktivniji i strateški napredovati u svojoj karijeri – a pojavljivanje na poslu može biti jedan od načina. Kad odlučujete hoćete li otići u kancelariju, razmislite o prirodi posla, svom timu i svojim potrebama – oni će vam pomoći da premostite jaz između nezadovoljsta i osećaja lagodnosti prilikom odlaska na posao.

Izvor: Steelcase.com

VAŠ POSAO  

Složenost i pritisak. Najnoviija istraživanja Univerziteta Maastricht i Univerziteta Erasmus otkrilo je: da prilikom rada od kuće obavaljanje rutinskih zadataka ostaje na dobrom nivou. Međutim, u situacijama kada su zadaci i obaveze kompleksniji, pritisak veći i potreba za brzinom se pojavi, rad iz kancelarije ostaje superiorniji. Deo ključa do produktivnosti je istrajnost, svesnost da će na vrstu posla koji obavljate uticati situacija oko vas. Kad je posao složeniji, intenzivniji ili zahteva brzo donošenje odluka, odaberite da budete u prisustvu članova tima sa kojim radite.
VAŠ TIM  
Vaše kolege. Još jedna bitna studija obajvljena u časopisu Labor Economics otkrila je da tim može imati pozitivan uticaj na krajnje rezultate. Studija je u fokus stavila 656 NBA igrača tokom četiri godine istraživanja i otkrila je da su igrači imali snažan uticaj na međusobni rezultat – povećavajući ukupne rezultate tokom igre. To je slično sociološkom fenomenu zvanom Bandwagon – efekt u kojem grupna energija i emocija nadahnjuju članove tima – što rezultuje povećanom aktivnošću. Biti fizički uz tim može povećati vašu produktivnost jer njihova energija može pozitivno uticati na vas, i takođe, svojim prisustvom i marljivim radom možete i vi pozitivno uticati na svoje kolege. Sve je to takođe vrlo dobro za vašu karijeru – učinkovitost koju ostvarite učiniće da budete primećeni. 

Raznolikost.  Ako pratimo Darvinovo učenje, dolazimo do zaključka da raznolikost stvara potencijal za razvoj. Istraživanje Univerziteta u Torontu otkrilo je da u trenutku kada su prirodni ekosistemi imali veću biološku raznolikost, flora se bolje razvijala. Tako je i sa radnim mestom. Da bismo bili najbolji, moramo biti otvoreni prema novom načinu razmišljanja, različitim idejama i alternativnim pristupima. Ovo je najlakše ostvariti u kancelariji usled saradnje sa drugima, razmene stavova i mišljenja, a mogu biti i posledica spontanih razgovora. 

Izvor: Steelcase.com

VI SAMI

Dinamika rada. Obratite pažnju na lične potrebe i mogućnosti, s obzirom na činjenicu da se one menjaju tokom vremena. Obično generalizujemo sve kroz izjave poput: „Više volim da radim sam, zato tražim samoću kada obavljam zadatke.“ Ili „Volim ljude, pa što sam više s drugima u svom poslu, to bolje.“ Zapravo, vaša učinkovitost i produktivnost predstavlja miks između oblika zadatka i vašeg karaktera. Prilagodite se tome kako najbolje radite. Neke poslove ćete zaista bolje uraditi sami, neke druge bolje ako radite u timu. Verovatno će kombinacija ova dva pristupa omogućiti maksimizaciju produktivnosti: usklađivanje organizacije rada  sa potrebama, obimom i dinamikom posla.

Dobrobit. U proteklom periodu svedoci smo učestalih istraživanja na temu depresije, anksioznosti i mentalnih problema koji se temelje na samoizolaciji uzrokovanoj pandemijom. Isto tako, studije pokazuju kada su ljudi depresivni, njihova produktivnost obično opada, a kada se njihova depresija leči, produktivnost se poboljšava. Ulazak u kancelariju i druženje s kolegama licem u lice, dobro je za vaše mentalno zdravlje, a to opet pozitivno utiče i na vašu produktivnost.

Društveni kapital. Ako želite izgraditi odnose koji će vam pomoći da se razvijate, rastete, učite, obavljate zadatke i napredujete u karijeri, moći ćete ovo najbolje učiniti licem u lice. Možete virtuelno graditi društveni kapital, ali velike su šanse da vaši odnosi neće biti tako čvrsti, a poverenje možda neće biti toliko jako. Lični kontakt ima jedinstvenu sposobnost učvršćivanja veza jer razvijamo veću bliskost s drugima, možemo bolje čitati govor tela i tačnije interpretirati mikro pokrete. Društveni kapital vam za uzvrat može pomoći da budete produktivniji jer ćete znati kako treba reagovati u određenim situacijama. 

Angažman. Istraživanje Udruženja za psihološku nauku pokazalo je da su angažman, zadovoljstvo i produktivnost povezani i da utiču jedni na druge. Kad smo više angažovani, tada smo zadovoljniji i produktivniji. Kad smo produktivniji, obično smo više angažovani i zadovoljniji itd. Ovo je još jedan razlog za odlazak u kancelariju. Lakše je okupirati se i potpuno angažovati kada smo prisutni uživo. Bez tehnoloških problema ili ometanja iz kuće, možete biti s kolegama dok radite na zajedničkim ciljevima – i u tome biti produktivniji. 

Fotografija prikazuje Massaud Lounge by Coalesse, Izvor: Steelcase.com​

Rad od kuće može biti prekrasna stvar, ali to nije lek za sve i možda ćete moći produktivnije i bolje razvijati svoju karijeru odlascima u kancelariju –  barem deo vremena. Kad odlučite gde ćete raditi, razmislite o vrsti posla koju ćete obavljati i je li složena ili stresna. Takođe uzmite u obzir svoje kolege i energiju koju možete dati i dobiti, kao i raznolikost ideja koje će vam pomoći da bolje razmišljate. Na kraju, razmotrite sopstvene radne sklonosti, dobrobit, društveni kapital i angažman. Sve su ovo korisni pogledi kroz koje možete videti svoju produktivnost i uspeh u karijeri – donoseći ispravne odluke o tome gde ćete raditi i kako možete imati najveći utjecaj. 

   

Autor: Tracy Brower

Izvor: Forbes.com